Kvalitet i byfornyelse

Lean

Store projekter kræver styring. Det ved alle, men det er nu stadig mange, der overser de muligheder for systematisering og styring, der ligger i de ellers ganske kendte principper fra Japan – for eksempel Lean. I store projekter med byfornyelser og de såkaldte kvarterløft (se mere om det her ), er der nu ellers ganske meget at hente både økonomisk og tidsmæssigt i at sikre en just on time afvikling. Mange af disse projekter strækker sig over ganske lang tid, involverer et hav af underleverandører og interessenter – og netop der er der behov for Lean. Heldigvis kan det læres – og det bliver da også mere og mere brugt.

Lean kurser og uddannelser

Der er ret beset 5 grundprincipper i Lean:

  1. Identificér hvad der skaber værdi for din kunde
  2. Kortlæg værdistrømmene og fjern spild
  3. Skab Flow omkring de værdiskabende aktiviteter
  4. Lad slutkunden trække varen/ydelsen
  5. Stræb efter perfektion igennem løbende forbedringer

Hvis du nu forestiller dig et projekt, hvor en hel bydel – et bykvarter – skal løftes og fornys. Det er indlysende, hvad der ligger i punkt 1, men punkt 2 er der, hvor der for alvor kan sættes ind. Er det nu nødvendigt med den ekstra arkitekt? Hvor få høringer og borgermøder er nødvendige for at nå til konsensus?

Ved at gøre de indledende processer lean, kan der skæres enorme mængder af tid væk, og projektet kan fysisk igangsættes meget tidligere.

Punkt 3 er dybest set en sag om at sikre, at alt, hvad der nu skal bruges, ankommer der, hvor det skal bruges i rette tid. Ikke før – og absolut ikke senere. Men det handler også om at sikre, at møder flyder nemt, at deadlines overholdes etc.

Punkt 4 handler i kvarterløft meget om, at de håndværkere og andre aktiverede, der er i projektet, meddeler, hvornår de vil have hvad – og at de så i øvrigt holder de deadlines, der er opsatte. Det leder direkte til sidste punkt, der er et tankesæt og en sindstilstand i høj grad. Den konstante stræben efter at gøre det bedre og forbedre kvaliteten i alt i processen sikrer, at ringen sluttes.

Meget af dette lyder ganske banalt, men i virkeligheden er der ganske mange forhindringer, og det er baggrunden for, at de involverede i høj grad har gavn og glæde af de Lean kurser og uddannelser, der udbydes til dem, følges.

Eksterne konsulenter i Lean

I nogle tilfælde er der ræson i at benytte eksterne konsulenter med speciale i Lean.  Her er det vigtigt at vælge rigtigt, og for eksempel Leanakademiet er leveringsdygtige i mange og yderst versatile leankonsulenter: https://leanakademiet.dk/hvem/

Er LEAN varm luft?

Nej – absolut ikke! Det ville føre for vidt at gå i dybden her, men glem ikke, at principperne bag LEAN, Kaizen etc. reelt er, hvad der skabte den japanske industrielle revolution!

betli