Kvarterløft

I kvarterløft er finansiering i fokus

Kvarterløft er en proces, hvor der er plads til ændringer og justering undervejs, derfor er der ikke fastlagt en fast finansieringsramme for de enkelte kvarterløft projekter. Der vil typisk være budgetteret med projekter, som af forskellige grunde siden viser sig ikke at kunne gennemføres, og der skal ligeledes være plads til at udvide med nye projekter, ligesom projekter skal kunne ændres undervejs. Se evt. artikeloversigten.

En betydelig del af finansieringen af kvarterløft hidrører fra byfornyelsen, idet der for femårsperioden er afsat en ramme på knap 625 mio. kr. i byfornyelsesmidler. De fordeler sig på henholdsvis procesmidler, forsøgsmidler og bygningsfornyelsesmidler. Hovedparten af midlerne er afsat til bygningsfornyelse. Midlerne stammer fra By- og boligministeriets almindelige ramme til byfornyelse. Nedenstående figur viser finansieringen fordelt på henholdsvis procesmidler, forsøgsmidler og bygningsfornyelsesmidler i de enkelte kvarterløftområder.

Folie beskytter bilerne

A Man Wrapping a Car Hood
Der er krisemøde i ledelsen. Ledelse og ledelse? I er ...
Læs artiklen

Arbejdsskade – hvad nu?

back, pain, shoulder
Du har lige haft en meget lang telefonsamtale med din ...
Læs artiklen

Afstandsmåler er et godt værktøj

boy in black and white long sleeve shirt standing beside gray metal watering can during daytime
Selvom det er koldt og regnfuldt, så er I alligevel ...
Læs artiklen

Varmepumper

rum med varmepumpe aircondition
Med en varmepumpe med aircondition kan du effektivt reducere din ...
Læs artiklen

Er konkurskarantæne fortjent?

frosset kød
Der er tale om konkursen i mange supermarkeder rundt omkring ...
Læs artiklen

Bad i ren luksus

Italien har altid været leveringsdygtig i lækkerier - lige fra ...
Læs artiklen

Oversigt over finansiering via byfornyelse og byfornyelsesforsøgsmidler

Herudover råder Sekretariatet for Kvarterløft over en pulje på 9 mio. kr. som fordeles efter ansøgning. Puljen bruges dels til "små, sikre, synlige succeser", dels til helhedsorienterede projekter. For byfornyelsesmidlerne gælder de normale krav til kommunal finansiering, når det drejer sig om traditionel bygningsfornyelse. Midlerne kan ikke umiddelbart benyttes til at købe linkbuilding for eksempel.

For de øvrige byfornyelsesmidler er det krav til kvarterløft kommunerne, at de yder en medfinansiering på mellem 25% og 50% på projekterne. Nogle kommuner har valgt at afsætte faste beløb til de enkelte projekter, mens andre finansierer løbende.

Endelig er finansieringen sammensat fra mange andre kanaler, f.eks. fra andre ministeriers puljer, bl.a. Socialministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Kulturministeriet og Indenrigsministeriet. Ligesom EU midler indgår i nogle projekters finansiering. Desuden er der bevilget midler fra forskellige fonde, f.eks. den Grønne fond og Lokale- og Anlægsfonden, hvis bevillinger ligeledes forudsætter en vis kommunal medfinansiering.

Private finansieringsmuligheder?

For private beboere, der ønsker at gøre noget selv i deres boliger i kvartererne, er der adskillige gode muligheder for at finansiere forbedringer. De bedste af disse kan findes online via online banker som disse:

Oversigt og sammenligning af online kredit

Oversigt og sammenligning af online finansieringsselskaber

Endelig er det værd at bemærke, at der til et kvarterløft jo altid skal bruges maling, og at det er muligt at købe billig maling på nettet.

De nyeste artikler fra vores sektion med læseværdigt stof:

Hvem er vi?

Vi arbejder både i skyggerne, under radaren og i fuld åbenhed. Vi tror på vigtigheden af sunde bymiljøer, glade mennesker og det frie rum. Og vi tror på, at alle har ret til nem adgang til kredit og finansiering af drømme.

1525R-80559

Vi hjælper den søgende med adgang til penge

Når mennesker mangler penge eller kredit, er det os, der hjælper dem på rette vej. Vi løfter hele kvarterer, og vi gør det med stolthed!

Nybolig på Nørrebro

Der er næppe noget bykvarter i Danmark, der har oplevet flere og større runder af kvarterløft og byfornyelse end Nørrebro i København. Og med de forbedringer i kvarteret er der en stigende interesse for boliger der. Det kan ejendomsmæglere som for eksempel Nybolig Nørrebro mærke - stigende salg af ejerlejligheder overalt på Nørrebro.

image_37.png

23

Års erfaring
image_05.png

50+

Gennemførte projekter
image_38.png

15+

Anerkendelser internationalt
k-174-eye-00845-l-1

1500+

Glade familier