Spred risikoen

Når man investerer i aktier og obligationer, er det fornuftigt at sprede risikoen mest muligt uden at betale for meget for risikospredningen – det gør bankerne, investeringsforeningerne, og det bør du også gøre!

Det er relativt let at finde en børshandlet fond eller en investeringsforening, som investerer globalt i aktier, men det har været lidt sværere, når vi taler globale obligationer. Nu er der dog gode muligheder for at sprede risikoen med udenlandske fonde – såkaldte ETF’ere.

Risikospredning på aktier

Køber man omkring 20 forskellige aktier i forskellige brancher og lande, vil man uden alt for meget besvær og store omkostninger sprede risikoen fornuftigt, så man har en global aktieportefølje. Man kan naturligvis gå skridtet videre og lade aktierne afspejle størrelser på selskaber, så man hovedsagligt investerer i store selskaber, da verdensporteføljen indeholder flest af dem. Jeg vil mene, at det er nok at holde sig til brancher og lande. Men hvad gør du med obligationer? Er det nok at købe danske realkreditobligationer med forskellige løbetider? Det har jo givet et pænt afkast over de sidste 10 år.

Risikospredning på obligationer

Jeg støder ganske tit på den udfordring, at mine kunder ikke spreder risikoen særligt meget på forskellige obligationer eller endnu oftere – de betaler alt for meget for risikospredningen! Bruger man en dansk eller udenlandsk investeringsforening til at købe udenlandske obligationer, kan det let koste en procent, og derfor kan man stille sig selv spørgsmålet, om det er pengene værd, og om man skal holde sig til danske realkreditobligationer.

En anden udfordring er, at mange obligationer skal handles i ganske store mængder. Det vil sige, at man i flere tilfælde er tvunget til minimum at investere for eksempel 300.000 i en virksomhedsobligation, og investerer man for op mod nogle millioner kroner er det ikke muligt at købe mange obligationer med forskellige løbetider, risici og valutaer. Det kan løses med en udenlandsk fond, der køber mellem 50-200 forskellige obligationer.

Sådan spreder du risikoen internationalt

En nem måde at sprede risikoen på er ved at bruge en børshandlet fond – en ETF (exchange traded fund). Tabellen viser fem forskellige ETF’ere, der indeholder obligationer fra hele verden.

ETFVægtOmkostningAfkast til løbetid
iShares Citigroup Global Government Bond10%0,2%1,8%
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund30%0,5%5,4%
iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond30%0,5%6,4%
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond15%0,2%3,9%
iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond15%0,2%3,9%
Total100%0,4%4,9%

Bemærk at de vægte der er lagt på de forskellige fonde er udvalgt relativt tilfældigt, og det er blot ment som inspiration til, hvordan man får købt obligationer fra hele verden og spredt risikoen – der er ikke tale om, hvordan verdensporteføljen af obligationer ser ud. De samlede omkostninger udgør omkring 0,4 procent af hele investeringen, og afkastet på den relativt aggressive portefølje er 4,9 procent før omkostninger. Afkastet er forventet og bygger på obligationernes effektive renter.

Køber du ETF’erne med tabellens sammensætning spreder du risikoen på både erhvervs- og statsobligationer, på forskellige lande og valutaer, forskellige løbetider og udstederrisiko (risikoen for om selskabet eller staten betaler pengene tilbage).

Fordeling af tabellens investering på lande

Diagrammet viser hvordan investeringen i tabellen er fordelt på lande. Danske obligationer udgør kun en lille del, men det er naturligvis en ide at købe danske realkreditobligationer til den samlede portefølje. Her kan du købe obligationerne individuelt, da der ikke skal handles for store minimumsbeløb. Du kan også bruge en investeringsforening, men husk at kigge efter omkostningen til investeringsforeningen og tag også stilling til, om den kun køber realkreditobligationer og ikke også statsobligationer. Med ETF’erne i tabellen får du nemlig rigeligt med statsobligationer fra hele verden, alt efter hvor stor en del af din formue ud placerer i lige netop den ETF.

Kilde: TRYGT.DK

betli