Løsning af konflikter

angry, businesswoman, conflict

På alle arbejdspladser opstår der konflikter. På et eller andet tidspunkt og på et eller flere niveauer i virksomhedens hierarki. Der kan være konflikter imellem kollegaer, der indgår i det samme team. Der kan være konflikter imellem ledelsen og de almindelige lønmodtagere. Der kan være konflikter imellem medarbejdere i den samme afdeling. Dette er grunden til, at mange virksomheder investerer i at sende forskellige medarbejdere og ledere på kurser i konflikthåndtering. Et kursus i konflikthåndtering giver nemlig de forskellige medarbejdere nogle helt konkrete instrumenter – eller værktøjer – som de kan bruge til at afværge konflikter – eller eskaleringen af en konflikt.

Hvordan læres konflikthåndtering?

Værktøjerne er oftest, at medarbejderne lærer at spotte konflikter under opsejling. De lærer at lytte aktivt og at tale konstruktivt, så alle parter lytter. Det er nemlig her, at konflikten afværges – eller nedtrappes. Når mennesker er i konflikt, så lytter de nemlig ikke. Skal en konflikt afværges, så skal der findes en løsning, som er acceptabel for alle. Den løsning kan ikke findes, hvis en af parterne ikke vil høre efter, hvad der bliver sagt. Så det her med at lytte og tale konstruktivt er meget værdifuldt. En konflikt koster jo penge. Tiden bliver brugt på unødvendige skænderier – ikke på effektivt arbejde.

Men, kan en medarbejder bare sådan lige lære at løse konflikter? Ja, i nogle tilfælde. Især hvis det er en medarbejder, der har modet til at lytte til en vred medarbejder. I de fleste tilfælde så kan det dog ikke lade sig gøre.

Præsentation er en vigtig del

En medarbejder tør måske slet ikke træde ind og forsøge at løse konflikten. Angsten, for at blive skældt ud og råbt ad, er for stor. Men har medarbejderne lært at lytte og kommunikere fornuftigt, så øges chancerne. Derfor er det slet ikke ufornuftigt også at sende medarbejdere på kurser i præsentationsteknik. Det lyder måske irrationelt. Hvorfor bruge mange penge på at sende medarbejdere på den slags kurser? Der er et godt argument for at gøre det. Det går ud på, at et kursus i præsentationsteknik lærer medarbejdere at tænke hurtigt og at kunne sortere informationerne. Det her med at sortere informationer er vigtigt. Og at kunne formidle dem på en klar og forståelig måde for alle, er vigtigt. Især når en konflikt er i udbrud.

Der skal tales og skrives med kraft

Her skal der tales – eller skrives – med gennemslagskraft. Og det skal gå hurtigt. Samtidigt skal budskabet fange interesse, så villigheden til at lytte – eller læse videre – forøges. Det er bestemt ikke nemt. Og det er bestemt ikke alle kurser i konflikthåndtering, der kommer ind på disse emner. Ofte er kurserne i konflikthåndtering af ret kort varighed. Det betyder, at ikke alle emner kan berøres og kursusudbyderen må prioritere, hvad kurset skal indeholde.

Der er også det at sige, at kurser i præsentationsteknik udbydes oftere end kurserne i konflikthåndtering. Det er populære kurser. De kan bruges til meget. Ikke kun til at få bedre færdigheder i at formidle budskaber til forskellige mennesker. Det er derfor, at mange medarbejdere fra meget forskellige typer virksomheder er glade for at deltage i kurserne.

betli