MBK – en del af byen

Pilestræde i København – det er om noget den indre by. En del af byens hjerte og omgivet af kvarterer, der har nydt godt af kvarterløft og byfornyelse. De er også der, virksomhedne MBK har til huse, og det er i sandhed en virksomhed, der er værd at se nærmere på, når vi taler om at løfte et kvarter op på et højere niveau.

Reelt er der tale om to virksomheder, der deler adresse og ejer: MBK A/S og MBK Kursuslokaler, og de har i den grad synergi med hinanden.

MBK Kurser

Moderfirmaet så at sige – og der, hvor det hele startede. Baseret på en filosofi om at gøre sig umage (og det er så også blevet firmaets slogan: “Vi gør os umage”), blev virksomheden etableret som kursusudbyder med både private virksomheder og det offentlige som målgrupper.

Siden er det kun gået én vej: Fremad. I dag udbydes et hav af kurser, der spænder lige fra mere “bløde værdier” som for eksempel at lære konflikthåndtering til yderst specifikke kurser i præsentationsteknik eller endnu mere specifikke kurser som for eksempel i brugen af diverse software som Outlook, PowerPoint m.m.

Gennem årene har medarbejderne opbygget en enorm viden i, hvad der skal til for at afvikle et succesfuldt kursus. Ikke blot hvad angår den pædagogiske tilgang – men i høj grad også hvad angår de fysiske rammer for et kursus. Og det ledte til en “knopskydning” for nogle år tilbage til:

MBK Kursuslokaler

Med de indiskutabelt bedste lokaler til kurser, møder og konferencer i København, stod MBK med en ressource, der konstant blev efterspurgt. Og det førte til etableringen af MBK Kursuslokaler, der i dag er en af de mest benyttede udbydere af for eksempel konferencelokaler i København.

Med samme nidkære sans for detaljer, som kursusvirksomheden har etableret sin succes på, har udlejningen af lokaler taget så meget fart, at der næsten konstant er booket op. De firmaer, der afholder møder, kurser og konferencer i lokalerne fra MBK har stor glæde af, at alt bare virker. Om det er tudserne til white board, projektorer, WiFi eller forplejningen: Det er pletfri topkvalitet.

Prøv at se dette billede fra et af konferencelokalerne hos MBK:

Hvis man skal pege på en virksomhed, der ikke blot har hovedsæde i et løftet kvarter – men som også trækker konstant og voksende forretning til kvarteret – må det være MBK.

MBK A/S
Pilestræde 61. 1., 1112København K, Danmark

mail@MBK.dk

Tlf. 3543 4474
betli