Jeg skal i Retten

Kvinde på vej til en retssag

Vi er ikke alle sammen jurister. Men vi har alle sammen en idé om, hvad der er retfærdigt og uretfærdigt. Vi har også alle sammen en ret klar idé om, hvad der er tilladt og, hvad der er forbudt. Det er derfor, vi ikke hele tiden bliver kaldt ind i retssager. Vi har en forståelse for, hvad vi må og kan tillade os. Vi har også en forståelse for, hvis andre gør noget, der påvirker os i sådan en grad, at vi bliver nødt til at søge om erstatning eller hjælp til at få retfærdighed.

Mange slags retssager

Der er dog situationer, hvor vi ikke er udsat for forbrydelser eller har været udsat for uretfærdigheder. Der er situationer, som livet bare har bragt med sig. Fx en skilsmisse, der har medført store uenigheder om fx forældremyndigheden over et barn. Her sker det, at vi, uden at ville det, bliver nødt til at møde i retten, så der kan komme en afgørelse om, hvem af forældrene det vil være, som skal have forældremyndigheden. I nogle tilfælde kan det også bare handle om retten til at have samvær med barnet. Det kommer helt an på den enkelte situation. Og det kommer naturligvis også an på den forudgående historie i hvert enkelt sag. Det eneste betrykkende ved den slags sager er, at det altid vil være barnets kår og trivsel, der vil være afgørende for den endelige beslutning (dom).

Advokat til en retssag

Er du i sådan en situation, hvor du skal i retten for at kæmpe for dine rettigheder, så er det altså rigtigt fornuftigt, hvis du får en advokat med dig i retten. Advokater kan være snu. De er trænet til at være snu. Og selvom de også skal være ærlige, så kan de nemt manipulere med ord og måske få dig til at blive vred eller angst – og så kan det gå galt for dig under retssagen. Derfor skal du have en advokat til retssager – klik her med dig. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men sandheden er, at ikke alle advokater bryder sig om at skulle i retten på vegne af deres klienter. De vælger derfor at specialisere sig i juridiske felter, hvor retssager ikke opstår så ofte. Fx som boligadvokater.  Ok, ingen advokat kan undgå at skulle i retten. Men nogle har større erfaring med retssager end andre. Og du vil gøre klogt i at finde en advokat med stor erfaring i at føre retssager. Især hvis det er en sag, som du ved vil involvere dig meget følelsesmæssigt. Og det vil en retssag om forældremyndighed helt sikkert gøre.

Lad advokaten tale

I sådan en retssag er det bedst, hvis du overlader det til advokaten at tale. Han eller hun har nemlig ikke det samme følelsesmæssige engagement, som du har. Dermed kan han eller hun også bedre vurdere, hvordan sagen skal håndteres – lige fra første øjeblik, hvor den starter. En dygtig advokat til retssager kan virkeligt være guld værd. Bare tænk på, at den tid du får sammen med dit barn, vil være vidunderlig. Og du fik mere tid sammen med barnet, fordi din advokat gjorde det bedste arbejde.

En klar anbefaling til: Eriksson Advokater ApS, Amaliegade 6, 2. Tv, 1256 København K,

Tlf. +45 60 666 888

betli