Er konkurskarantæne fortjent?

frosset kød

Der er tale om konkursen i mange supermarkeder rundt omkring i Danmark. Det handler om en forholdsvis stor koncern, som har indgivet konkursbegæring på vegne af otte af sine selskaber. Det er ret mange selskaber – og der er mange medarbejdere i disse otte selskaber. De går en usikker fremtid i møde. Det er bestemt ikke rare betingelser at leve med for dem, også selvom de ikke kan blive sagt op, så længe konkursbehandlingen sker. Men det ender givetvis med, at de skal have dagpenge. Der er nemlig tale om en stor koncern indenfor fødevareindustrien. Og her bliver vi, som almindelige forbrugere harme:

Suspekt ledelse

Det viser sig nemlig, at ledelsen ikke ville lukke fødevaremyndighederne ind, da de kom på uanmeldt kontrolbesøg. Det viste sig også, at store dele af råvarerne var frosne og meget gamle. Disse blev beslaglagt af fødevaremyndighederne, som krævede af ledelsen, at de skulle fremlægge dokumentation for råvarerne. Ledelsen fik en frist, men har ikke overholdt den – givetvis fordi den ikke har kunnet skaffe den nødvendige dokumentation. Dette har ført til, at koncernen ikke har kunnet afsætte sine produkter. Nogle af de store supermarkeder afbrød kontrakter med koncernen, da de hørte om ledelsens uvillighed til at lukke fødevaremyndighedernes repræsentanter ind. Ingen indtjening og ingen råvarer at arbejde med, har derfor medført konkursbegæringen.

Der udpeges en konkursadvokat

Skifteretten er ved at udpege en konkurs advokat, som skal stå i spidsen for konkurs behandlingen.  Noget af det første denne advokat skal gøre, vil være at sørge for, at ledelsen af koncernen kommer i konkurskarantæne. Det er da helt åbenlyst, at ledelsen har været ude i noget kriminelt med råvarerne, siden de ikke kan dokumentere, hvornår de er købt og fra hvilke leverandører. Og ja, i min optik, så skal de ikke kun have konkurskarantæne. De burde blive spærret inde: Producerer man fødevarer, der indeholder råvarer, som ingen ved noget om? Der kan være kemikalier, medicin, og andre farlige stoffer i dem. Og sender man bare sådan nogle produkter ud til forbrugerne? Det er dybt uansvarligt og bør straffes hårdt.
Som forbruger kan vi kun håbe, at konkurskarantænen vil vare i rigtig lang tid. Og blive forlænget – hvis der ikke bliver lagt en strafferetssag an imod ledelsen. Måske skal du lige have at vide, hvad konkurskarantæne betyder, så du bedre forstår, hvorfor jeg mener, der også burde rejses en strafferetssag.

Det medfører en konkurskarantæne

Konkurskarantæne betyder, at ledelsen får forbud imod at lede virksomheden. En leder, der er kommet i konkurskarantæne, må heller ikke varetage ledelsesfunktioner i andre virksomheder. Konkurskarantæne betyder derfor ikke frihedsberøvelse. Det betyder kun, at en person ikke må lede – i et bestemt antal måneder! Men er det ikke kriminelt at sende fødevarer ud på markedet vel vidende, at de anvendte råvarer ikke er i orden? Fejl kan ske. Men ikke i den størrelsesorden, som vi har hørt om i denne sag.

Konkurs advokaten har en svær opgave foran sig: Råvarerne – som var koncernens største ”aktiv” – er beslaglagt af fødevaremyndighederne, som truer med, at de skal destrueres. Samtidigt vil de også være totalt usælgelige, fordi andre konkurrerende firmaer har fået information om denne historie.

betli