Nørrebro og kvarterløft

København er nok den by i Danmark, der har gennemgået flest kvarterløft – og med god grund. Dels er det jo hovedstaden, dels er det den største by og endelig har København haft (og har stadig til en vis grad) områder, der vel i al venlighed kan betegnes som værdige til et løft.

Der er selvfølgelig fere bydele i København, der enten har udført byfornyelser eller er i gang med det. Et af de mest kendte områder er nok Nørrebro.

Nørrebro

Nørrebro har haft et blakket ry, og det er faktisk en skam, for det er reelt en af de mest autentiske og skønne dele af København. Og at der er langt fra det blakkede ry til virkeligheden, understreges af, at der faktisk sælges og købes lejligheder som aldrig før i bydelen.

En af dem, der i den grad kan mærke det, er Nørrebros mest kendte ejendomsmægler: Nybolig.

Her har man i perioder haft svært ve dat skaffe lejligheder nok i bydelen til de mange, der gerne vil købe. Og en af årsagerne til interessen er faktisk, at det summer af liv på Nørrebro. For eksempel på miljøområdet:

Miljøpunkt Nørrebro

I marts 2013 byggede man Smart Miljøstation i Wesselsgade med nedgravede affaldsbeholdere på fortorvet. Smart Miljøstation er et pilotprojekt, gennemført i samarbejde med Københavns kommune og gårdlaugene i området. De nedgravede beholdere på fortovet har mange fordele: De giver bedre plads i gårdene, de fjerner lugtgener, og det bliver på sigt nemmere og billigere for skraldemanden at hente affaldet. Desuden viser målinger, at borgerne i området er begyndt at sortere mere, og at sorteringen er renere. Det er bedre for miljøet og betyder bedre udnyttelse af affaldet som en ressource.

Der er nedsat otte beholdere i Wesselsgade med tilsvarende indkast over jorden. Her sorteres i dagrenovation, glas, pap, papir, metal og hård plast. Småt elektronik, storskrald og farligt affald bliver foreløbigt inde i gården.

se – det er jo et af mange klassekesempler på, at en bydel via kvarterløft og ildsjæle kan vendes.

betli